HPE

  • bannerdhcd2019
  • Thiết bị đo độ ẩm nông sản
  • KETT
  • Máy đo độ ẩm bê tông

 DHCD thuong nien 2018

 

infomation

HPE - Lịch sử hình thành và Phát triển

E-mail Print PDF

   HPE - LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

17/12/1984

Thành lập công ty Điện tử Hà nội (Hanel Corporation)

    ♦ Quyết định thành lập số:  733/QĐ-TCCQ ngày 17/12/1984.

    ♦ Đăng ký dinh doanh số: 108369.

    ♦ Vốn pháp định: Trên 200 tỷ đồng

    ♦ Tên đầy đủ : Công ty Điện tử Hà nội

    ♦ Tên tiếng Anh: Hanoi Electronics Corporation

    ♦ Tên viết tắt: HANEL

    ♦ Địa chỉ: Số 2 Chùa Bộc - Đống Đa – Hà Nội 

1987

Thành lập Xí nghiệp dịch vụ điện tử

Thành lập Xí nghiệp cơ khí điện tử

Thành lập Xí nghiệp điện tử Thành Công

1988

Thành lập Xí nghiệp vật liệu điện tử

1989

Thành lập:         Xí nghiệp điện tử chuyên dụng Hà nội
Tiền thân của:   Công ty cổ phần Điện tử chuyên dụng Hanel (HPE)

1992

Thành lập công ty cổ phần VICOSIMEX

1993

Thành lập công ty liên doanh ORION-HANEL

Thành lập Ban quản lý Khu công nghiệp Sài Đồng B

Thành lập công ty liên doanh thương mại DAEHA

1994

Thành lập công ty cổ phần PJICO

Thành lập công ty liên doanh DAEWOO-HANEL

1996

Thanh lập công ty vận tải và giao nhận Dragon Logistics

Thành lập công ty liên doanh Sumi-Hanel

Thành lập công ty liên doanh tôt hợp Khu công nghiệp Sài Đồng A

1998

Thành lập Trung tâm Điện tử công nghiệp và tự động hoá

Thành lập Trung tâm cơ khí điện tử

Thành lập Trung tâm công nghệ thông tin

13/10/1999

Cổ phần hóa Xí nghiệp điện tử chuyên dụng Hà Nội thành
                   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ CHUYÊN DỤNG HANEL (HPE)

2000

Thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D)

Thành lập Xí nghiệp chế biến sản xuất xuất khẩu

2001

Thành lập Trung tâm phần mềm Hà nội

Thành lập Trung tâm thương mại Hanel

Thành lập công ty cổ phần viễn thông Hà nội – Hanoi Telecom

Thành lập công ty liên doanh HANEL-KUWAIT

2002

Thành lập công ty chế tạo khuôn mẫu chính xác Sin-Hanel 

Thành lập Trung tâm tư vấn Tài chính

Thành lập Trung tâm tư vấn và thiết kế xây dựng

2003

Thành lập công ty Noble-Vietnam

 

 
 
 
 

Đại hội cổ đông 2019 (04.05.2019)

Liên hệ

Công ty cổ phần điện tử chuyên dụng Hanel - HPE

  • Trụ sở: Tầng 11, Tòa nhà Diamond Flower, Phố Lê Văn Lương, TP. Hà nội, Việt Nam
  • Tel: +8424 66666788/799/996
  • Fax: +8424 66666899
  • Email: contact@hpe.vn