HPE

  • bannerdhcd2019
  • Thiết bị đo độ ẩm nông sản
  • KETT
  • Máy đo độ ẩm bê tông

 DHCD thuong nien 2018

 

infomation
HPE - Contact

Liên hệ HPE

E-mail Print PDF

Văn phòng công ty

: Tầng 11, tòa nhà Diamond Flower, đường Lê Văn Lương,
  Hà Nội, Việt Nam
Telephony
Fax
Email
: +8424 66666788/799/996 - Ext: 25-26
: +8424 66666899
: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Phòng hành chính quản trị
Tầng 11, tòa nhà Diamond Flower, đường Lê Văn Lương,
  Hà Nội, Việt Nam
Telephony
Fax
Email
+8424 66666788/799/996 - Ext: 25-26
: +8424 66666899
: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Phòng Tài chính & XNK
: Tầng 11, tòa nhà Diamond Flower, đường Lê Văn Lương,
  Hà Nội, Việt Nam
Telephony
Fax
Email
: +8424 66666788/799/996 - Ext: 15-16
: +8424 66666899
Phòng Dự án
: Tầng 11, tòa nhà Diamond Flower, đường Lê Văn Lương,
  Hà Nội, Việt Nam
Telephony
Fax
Email
: +8424 66666788/799/996 - Ext: 11-12
: +8424 66666899
: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Trung tâm Công nghệ hệ thống
: Tầng 11, tòa nhà Diamond Flower, đường Lê Văn Lương,
  Hà Nội, Việt Nam
Telephony
Fax
Email
: +8424 66666788/799/996 - Ext: 30-31
: +8424 66666899
Trung tâm Công nghệ phần mềm & Điều khiển
: Tầng 11, tòa nhà Diamond Flower, đường Lê Văn Lương,
  Hà Nội, Việt Nam
Telephony
Fax
Email
: +8424 66666788/799/996 - Ext: 32-33
: +8424 666666899
: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Trung tâm Thiết bị đo lường và Đào tạo
: Tầng 11, tòa nhà Diamond Flower, đường Lê Văn Lương,
  Hà Nội, Việt Nam
Telephony
Fax
Email
: +8424 66666788/799/996 - Ext: 10
: +8424 66666899
Trung tâm Thiết bị công nghệ ứng dụng
: Tầng 11, tòa nhà Diamond Flower, đường Lê Văn Lương,
  Hà Nội, Việt Nam
Telephony
Fax
Email
: +8424 66666788/799/996 - Ext: 34-35
: +8424 66666899
: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Trung tâm Thiết bị Khoa học và Giáo dục 
: Tầng 11, tòa nhà Diamond Flower, đường Lê Văn Lương,
  Hà Nội, Việt Nam
Telephony
Fax
Email
: +8424 66666788/799/996 - Ext: 36-37
: +8424 66666899
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển
: Tầng 11, tòa nhà Diamond Flower, đường Lê Văn Lương,
  Hà Nội, Việt Nam
Telephony
Fax
Email
: +8424 66666788/799/996 - Ext: 10
: +8424 66666899
: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật và bảo hành

Tầng 11, tòa nhà Diamond Flower, đường Lê Văn Lương,
  Hà Nội, Việt Nam
Telephony
Fax
Email
: +8424 66666788/799/996 - Ext: 10
: +8424 66666899

 

 

 
 
 
 

Đại hội cổ đông 2019 (04.05.2019)

Liên hệ

Công ty cổ phần điện tử chuyên dụng Hanel - HPE

  • Trụ sở: Tầng 11, Tòa nhà Diamond Flower, Phố Lê Văn Lương, TP. Hà nội, Việt Nam
  • Tel: +8424 66666788/799/996
  • Fax: +8424 66666899
  • Email: contact@hpe.vn