HPE

  • bannerdhcd2019
  • Thiết bị đo độ ẩm nông sản
  • KETT
  • Máy đo độ ẩm bê tông

 DHCD thuong nien 2018

 

infomation

NF 543-Y Connector, 2.54mm standard

E-mail Print PDF

1 - NF 543-Y Connector, 2.54mm standard: Loại 2pin

2 - NF 543-Y Connector, 2.54mm standard: Loại 3pin

3 - NF 543-Y Connector, 2.54mm standard: Loại 4pin

4 - NF 543-Y Connector, 2.54mm standard: Loại 6pin

5 - NF 543-Y Connector, 2.54mm standard: Loại 8pin

6 - NF 543-Y Connector, 2.54mm standard: Loại 9pin

7 - NF 543-Y Connector, 2.54mm standard: Loại 10pin

8 - NF 543-Y Connector, 2.54mm standard: Loại 12pin

9 - NF 543-Y Connector, 2.54mm standard: Loại 14pin

10 - NF 543-Y Connector, 2.54mm standard: Loại 16pin

11 - NF 543-Y Connector, 2.54mm standard: Loại 18pin

12 - NF 543-Y Connector, 2.54mm standard: Loại 20pin

 
 
 
 

Đại hội cổ đông 2019 (04.05.2019)

Liên hệ

Công ty cổ phần điện tử chuyên dụng Hanel - HPE

  • Trụ sở: Tầng 11, Tòa nhà Diamond Flower, Phố Lê Văn Lương, TP. Hà nội, Việt Nam
  • Tel: +8424 66666788/799/996
  • Fax: +8424 66666899
  • Email: contact@hpe.vn