HPE

  • bannerdhcd2019
  • Thiết bị đo độ ẩm nông sản
  • KETT
  • Máy đo độ ẩm bê tông

 DHCD thuong nien 2018

 

infomation

Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp là thành quả của nỗ lực tập thể

E-mail Print PDF

Văn hóa doanh nghiệp của bạn sẽ là một sản phẩm mà tất cả CBNV trong doanh nghiệp phải nỗ lực rất lớn để xây dựng, để gìn giữ và phát triển không ngừng. Văn hóa doanh nghiệp không đem lại những giá trị bằng con số cụ thể, nhưng nó là động lực mạnh mẽ thúc đẩy tinh thần làm việc trong doanh nghiệp của bạn và điều mà bạn thu được là những lợi ích không thể đong đếm, giá trị của nó được tính bằng thời gian và số lượng CB nhân viên gắn bó với doanh nghiệp của bạn qua những thăng trầm...

Last Updated on Saturday, 21 April 2012 01:28 Chi tiết...

Xây dựng bản sắc văn hóa doanh nghiệp

E-mail Print PDF

XÂY DỰNG BẢN SẮC VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

1.   Đối với Công việc: Trách nhiệm trong khó khăn - Sáng tạo trong thử thách

2.   Đối với Công ty: Trung thực – Gắn bó

3.   Đối với Cấp trên: Tôn trọng – Phục tùng

4.   Đối với Cấp dưới: Khách quan – Chia sẻ

5.   Đối với Đồng nghiệp: Hợp tác – Thân ái

6.   Đối với Khách hàng: Tận tụy – Uy tín

7.   Đối với Đối tác: Thận trọng – Cùng có lợi

8.   Đối với Đối thủ: Bí mật – Khôn khéo

9.   Đối với Công quyền: Đạt lý – Thấu tình

10. Đối với Công chúng: Thân thiện – Giúp đỡ

11. Đối với Thời gian: Vượt lên trước để thành công

Last Updated on Saturday, 21 April 2012 01:17
 
 
 
 

Đại hội cổ đông 2019 (04.05.2019)

Liên hệ

Công ty cổ phần điện tử chuyên dụng Hanel - HPE

  • Trụ sở: Tầng 11, Tòa nhà Diamond Flower, Phố Lê Văn Lương, TP. Hà nội, Việt Nam
  • Tel: +8424 66666788/799/996
  • Fax: +8424 66666899
  • Email: contact@hpe.vn